Perfils professionals docents

El Departament d’Educació aprova els perfils professionals i el procediment de capacitació dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents d’ell

Per RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril,  (DOGC Núm. 7114 de 5/05/2016) s’aproven els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

La definició de cada lloc de treball docent específic ha d'establir: