Ordre ENS/108/2018 procediment documents avaluació educació secundària obligatòria ESO

S'aprova una nova normativa per regular el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'ESO

L'ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, determina el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (ESO).

Aquesta Ordre: