Nova LOPD LO 3/2018

Aprovació d'una nova LOPD: la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

S’ha aprovat una nova llei orgànica de protecció de dades, la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD).

Aquesta llei fixa l'edat mínima per al consentiment de les persones menors en 14 anys  i no en 13 anys com feia l'avantprojecte.

Canvis que afecten específicament el nostre àmbit: