Normativa signatura electrònica Erasmus

Aprovació d'un sistema de signatura electrònica per demanar el programa ERASMUS de la UE


El BOE de 3 de juny de 2016 ha publicat la resolució de 27 de maig de 2016, del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, per la qual s'aprova el sistema de signatura electrònica de clau concertada per a actuacions a la seu electrònica d'aquest organisme.

Aquest sistema podrà usar-se: