normativa LOMCE

Publicació de l’Ordre que regula el procediment d'incorporació de l'alumnat a un curs d’ESO o de Batxillerat amb matèries no superades del currículum anterior a la implantació de la LOMCE

L’Ordre ECD/462/2016, de 31 de març,  regula el procediment d'incorporació de l'alumnat a un curs d'educació secundària obligatòria o de batxillerat del sistema educatiu definit per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), amb matèries no superades del currículum anterior a la seva implantació.