normativa EP

Entra en vigència la normativa que regula les característiques generals de les proves de l’avaluació final d’Educació Primària

El Reial Decret 1058/2015, de 20 de novembre, BOE Núm. 285 de 28-11-2015, regula les característiques generals de les proves de l’avaluació final d’Educació Primària establerta a  l’art. 21 de la LOE  “Ley Orgánica 2/2006, de Educación”