Normativa d'educació en el lleure

S'ha publicat el decret que regula les activitats d'educació en el lleure en què participen menors de 18 anys

El DECRET 267/2016, de 5 de juliol,  publicat al DOGC de 7 de juliol, regula les activitats d'educació en el lleure en les què participin més de quatre menors de 18 anys sempre que es desenvolupin a Catalunya.

Entren dintre de l'àmbit específic de regulació les següents activitats: