Normativa calendari curs 2016/17

Publicació del calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. 

Ha estat publicada al DOGC  Núm.7100 de 15 d'abril de 2016 que trobareu a la següent adreça web: