Normativa avaluació educació primària

La Generalitat aprova el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària

Per ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, publicada al DOGC de 23 de juny de 2016,  es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació dels alumnes del centres docents públics i privats que imparteixen educació primària, inclosos els dels centres d'educació especial o de les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.

Aquesta nova disposició s'aplicarà des de l'inici de curs 2016-2017.