Modificació Sistema Nacional de Garantia Juvenil per mesures urgents

Aprovació de mesures urgents per modificar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

El Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, va aprovar un seguit de mesures urgents per al impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En el prèambul es recull que la desocupació juvenil espanyola continua sent una de les més altes d'Europa, amb e 46,5 % de joves entre 16 i 24 anys, sent el seu descens un dels principals reptes a afrontar.

Les mesures que s'aproven són bàsicament les que segueixen: