Modificació preinscripció matrícula 2018/19 CFGS CFPA EOI adult idiomes grau

Modificació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes per al cus 2018/19 respecte als CFGS CFPA i EOI

La RESOLUCIÓ ENS/1586/2018, de 2 de juliol, modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres educatius sostinguts amb fons públics del Servei d'Educació de Catalunya respecte als centres que imparteixen cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGS), d'educació de persones adultes (CFPA) i d'escoles oficials d'idiomes (EOI) per al curs 2018-2019 pel que fa al pro