Modificació perfil competència digital docent

Aprovació de la modificació del perfil de competència digital docent

La Generalitat ha aprovat la modificació del perfil professional de competència digital docent per RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, publicada al DOGC de 3 de juny.

Trobareu aquesta resolució al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7134/1502550.pdf