Modificació convocatòria acreditació competències professionals experiència laboral vies no formals formació

Modificació de la convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

La RESOLUCIÓ ENS/1734/2018, de 20 de juny, modifica la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obria convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017- 2018.

Les modificacions introduïdes són bàsicament les següents: