Modificació Acord Mesa Sectorial professorat

La Generalitat aprova l'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament

L'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament, publicat al DOGC el 2 de juny de 2016: