manifest

Dia Mundial dels Docents

Educació - Diputació de Barcelona

Avui, Dia Mundial dels Docents, volem solidaritzar-nos i expressar el nostre suport a la comunitat educativa, especialment als centres i municipis que van patir situacions de violència el passat diumenge. L’educació va més enllà de l’individu i serveix per construir la societat, que aquests dies ha demostrat la seva maduresa actuant de forma cívica i pacífica. Des d’aquí, el nostre reconeixement a la tasca diària que els i les docents feu acompanyant alumnes de totes les edats en els seus aprenentatges al llarg de la vida.

Butlletí: Educ@diba
Número de butlletí: #180 - Del 29 de setembre a l'11 d'octubre de 2017