Llista provisional accés funció docent Generalitat Catalunya 2016

Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria per accedir a la funció pública docent de la Generalitat de Catalunya

La RESOLUCIÓ ENS/2452/2016, de 27 d'octubre, declara aprovada la llista provisional  de les persones aspirants que han estat admeses o excloses a la convocatòria de concurs oposició  (Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, modificada per la Resolució ENS/2273/2016, de 5 d'octubre) per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent de la Generalitat de Catalunya