Juvenoia

Dolors Reig: "Sobre ni-nis y juvenoias: datos reales sobre desarrollo ético en la era .net"

Interessant article de Dolors Reig sobre el fet de que la humanitat pateix des de fa segles del que s'anomena "jovenoia",  una por exagerada i irracional vers la influència dels canvis socials en la juventut

Portem aquí aquesta reflexió, per la relació que té en els processos educatius i l'esdevenir del juvent en la nova societat, que sempre serà nova per les anteriors generacions, que són les que transmeten valors, coneixements... o, si més no, creuen fer-ho.

See video