Jurisprudència UE concepte fill en ajuts

UE: el concepte de fill/a en famílies reconstituïdes a efectes d'ajuts

L'advocat del Tribunal  de la Unió Europea  considera que cal aplicar als fills de la parella amb qui es forma una família reconstituïda la definició que fa la legislació comunitària dels fills, això és, " els descendents directes menors de 21 anys oa càrrec i els del cònjuge o de la parella " .