jurisprudència TC beques

El TC sentencia que la gestió de les beques és una competència de la Generalitat de Catalunya


El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs de la Generalitat contra el Reial Decret 1721/2007 sobre la distribució de la quantia variable relatiu a les beques i dicta sentència ordenant a l'Estat Espanyol que traspassi efectivament a la Generalitat la gestió del fons de les beques i les ajudes a l'estudi.