jurisprudència TC

TC: suspèn la competència de la Generalitat per detenir temporalment la prestació de serveis educatius municipals

El TC ha dictat 4 providències per les què admet a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Govern Espanyol contra diferents preceptes de tres normes aprovades recentment pel Parlament de Catalunya:

  • La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls a l'activitat econòmica.