Jurisprudència sentència obligacions professorat controls glucèmia

Sentència sobre la responsabilitat del professorat en l'atenció a l'alumnat que precisa controls de glucèmia

Davant la pregunta : “Té el professorat l’obligació de realitzar controls de glucèmia als alumnes afectats de diabetes?” la resposta del jutjat contenciós- administratiu núm.1 de Vigo, el passat 11 de setembre de 2018, ha estat contendent: SÍ en base a alguns fonaments jurídics  que destaquem tot seguit: