Jurisprudència relació laboral i beca

Sentència que declara ineficaç un conveni de cooperació educativa per considerar que existia relació laboral

El Jutjat del  Social núm. 28 de Madrid,  en sentència  de 30 desembre 2015,  declara un Conveni de Cooperació Educativa  jurídicament ineficaç per a la qualificació com a beca de la relació entre les persones que estudiaven formació professional  i  l’empresa on suposadament portaven a terme les pràctiques d’aquesta formació, ja que considera que la relació és de naturalesa laboral, i no educativa.