Jurisprudència normativa beques

El TS rebutja el recurs interposat per la CEAPA contra la reforma Wert en la normativa de beques

El Ple de la Sala del contenciós-administratiu, en sentència de 5 de desembre de 2016, ha desestimat el recurs de cassació plantejat per la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA)  contra el Reial decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual es modificava parcialment el Reial decret 1721/2007 , de 21 de desembre, sobre règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, i s'establia els llindars de renda i patrimoni familiar així com les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 201