jurisprudència NEE

El TS interpreta el període de reserva de les places amb NEE (II)

Faig pública la resposta donada a una consulta sobre la sentència del Tribunal Suprem que interpreta el període de reserva de les places amb NEE

Vull agrair expressament la participació i la confiança dipositada en nosaltres al respecte.

ANTECEDENTS

El TS interpreta el període de reserva de les places amb NEE

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en sentència d’1 de març de 2016 desestima el recurs interposat per la Federació Espanyoles de Religioses de la Ensenyament-Titulars de Centres Catòlics  contra una Ordre de la Comunitat Autònoma de Madrid.
 
En la sentència el TS interpreta  la reserva de plaça que estableix la LOE per alumnes amb necessitats educatives especials i diu: