Jurisprudència interinitat TJUE

Primera sentència que aplica la del TJUE que va declarar el dret del personal interí de les AAPP a percebre una indemnització

La Sala del Social del TSJ de Madrid,  en sentència de 5 d'octubre de 2016, aplica per primera vegada a Espanya la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016  (assumpte C-596/14) que va declarar que el personal d'una Administració Pública amb nomenament interí que dugui a terme funcions similars a les d'una persona treballadora amb nomenament/contracte fix té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte.