jurisprudència dret a la intimitat alumnes

L'Audicència de Cantàbria rebutja una demanda d'intromissió per foto utilitzada a l'informe PISA i autoritzada per l'adolescent

L'Audicència de Cantàbria en aquesta sentència considera que no va existir una intromissió il·legítima en el dret a l'honor d'un adolescent de 16 anys, en base als següent fets:

  • La foto  va ser realitzada en una classe de primer de batxillerat en un institut de Cantàbria per ambientar una informació genèrica sobre resultats educatius.