Jurisprudència assetjament

Sentència que estableix la responsabilitat del col·legi i de la mare de la noia assetjada per manca de mesures correctores

La Sentència 55/2016, de  18  de Març, de l’Audiència Provincial de Palència (Recurs 57/2016) resulta interessant al meu criteri perquè:

1: Estableix vinculació entre diferents episodis d’assetjament que van tenir lloc en diferents períodes de temps i espais.

2: Fa una interpretació àmplia de l'àmbit acadèmic i inclou com a “context acadèmic”  la sortida del col·legi.