Jurisprudència acomiadament laboral ús ordinador i internet

Sentència del TSJC: és procedent l'acomiadament d'una professora que fa ús personal de l'ordinador del col·legi

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social) en la sentència 3774/2016, de 13 de juny, considera que és procedent l'acomiadament d'una professora que va utilitzar l'ordinador del col·legi per consultar el seu correu electrònic particular i algunes pàgines webs. Es  basa en el trencament de la bona fe contratual ja que les normes del centre sobre ús dels mitjans informàtics eren molt explícites i prohibien qualsevol ús que no estigués directament relacionat amb el lloc de treball que s'ocupava.