Intercanvi intergeneracional

20 anys d'intercanvi entre generacions al Garraf

Aquesta notícia que recollim avui, té un valor afectiu  afegit per la gent d'Educació de la DiBa. És per això que prenem la llicència de fer un esment en referència  a la nostra companya Mati López que ens va deixar fa uns dies. Molts de nosaltres recordem la seva dedicació als projectes intergeneracionals i amb quina il.lusió va idear i donar suport a aquest projecte...

El mateix dia que assitiem a Sitges a l'acte que havia preparat la família per al seu comiat, en el Consell Comarcal del Garraf celebraven 20 anys del programa intergeneracional  Garraf Tallers "L'Herencia dels Grans".  
El diputat amb tots els participants

El programa intergeneracional Garraf Tallers "L'herència dels grans" fa 20 anys, i ahir els voluntaris grans ho van poder celebrar amb la gent jove i els responsables polítics i tècnics, a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. A través d'aquest programa, tradicions, oficis i costums de la comarca han estat transmesos a les generacions més joves.

  Veure notícia original