Informació pública Projecte decret Reglament Registre subvencions ajuts Catalunya RAISC

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda està tramitant l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).