InfoEdu

El Full de Ruta contribueix a reduir l'abandonament i ajuda a reprendre els itineraris formatius

A l'Infoedu 08 de novembre 2015, dedicat a analitzar el projecte pilot Full de Ruta, de suport a l'orientació educativa i professional a les escoles municipals de persones adultes, els resultats fan pensar que s'està treballant en una bona direcció.

Durant el curs 2014-2015, alumnes dels cursos de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de cinc municipis han participat en tallers i assessoraments individualitzats.

Infoedu 07: La maleta de les famílies

Ja s’ha publicat l’InfoEdu 07 dedicat al projecte  "La maleta de les famílies"  que ens ofereix dades sobre el seu primer curs de desenvolupament.                   

Destaca que les famílies valoren de forma molt positiva la seva participació en activitats d'orientació.

Aquest projecte pilot forma part del Pla Pilot d'Orientació i està adreçat a pares i mares d'alumnes de 4rt d'ESO. Té l'objectiu d'orientar les famílies en el procés d'acompanyament dels seus fills, en la tria d'itinerari educatiu i professional, que comporta la transició cap els estudis postobligatoris.

Les Escoles Bressol Municipals atenen el 23% dels infants menors de tres anys

Un nou InfoEdu ofereix una visió sintètica dels principals resultats obtinguts en la tercera edició del "Panel sobre l'escola bressol municipal", que ha comptat amb la participació de 143 municipis que gestionen un total de 272 centres.

El curs 2013-2014, aquests centres donaven servei a gairebé 19.000 infants, xifra que suposa el 23% de la població menor de tres anys. 

Resultat del suport a fires i jornades d'orientació 2015

Ja s’ha publicat l’InfoEdu amb els resultats de l’oferta de recursos  per a fires i jornades d’orientació.