Guiding Cities

Es presenten a Atenes 20 experiències locals d'orientació educativa

La campanya d'orientació educativa engegada al mes de juliol, en el marc del projecte europeu "Ciutats Orientadores", mobilitza a la demarcació de Barcelona 20 experiències locals d'orientació educativa per lluitar contra l'abandonament escolar prematur.

Una trobada a Atenes, la setmana passada, va reunir els socis del projecte

Aquí trobareu la crònica de les trobades anteriors, dels socis del projecte Guiding Cities.

Llegiu-ne més

La Diputació de Barcelona coordina la definició europea de "ciutat orientadora"

En el marc de les activitats del projecte europeu Guiding Cities, la Diputació de Barcelona és l'encarregada de coordinar la definició del model de "ciutat orientadora" per reduir l'abandonament escolar prematur, sota el convenciment que aquest no es pot combatre només a les aules. 

El primer pas per definir aquest model ha estat compartir una visió alineada amb l'objectiu del projecte. En aquest sentit, la "ciutat orientadora" es concep com una ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur.

Un segon pas per definir el model ha estat identificar els paràmetres o dimensions més rellevants de la "ciutat orientadora" en termes de qualitat i innovació, eficiència i transferabilitat a d'altres contextos: governança i coordinació, accessibilitat i coneixement dels serveis, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, competències dels professionals, marc comú i estàndards de qualitat i avaluació de l'acompliment i l'eficiència.

Veure notícia original

Crida d'experiències d’orientació per al banc de pràctiques del projecte “Ciutats Orientadores”

Guiding Cities cerca experiències o projectes d'orientació, de lluita contra l'abandonament escolar prematur, que s'estiguin duent a terme des de l'àmbit municipal, per al banc de pràctiques del projecte europeu "Ciutats Orientadores".

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Educació, participa  en aquest projecte, aprovat en el marc del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea i coordinat per DEP Institut amb la participació de socis de 4 països (Espanya, Grècia, Itàlia i Romania). L'objectiu del mateix és desenvolupar un model de ciutat orientadora i dissenyar eines de planificació estratègica i avaluació que contribueixin a millorar els serveis d'orientació i a reduir l'abandonament escolar prematur.

El projecte inclou diferents línies d'activitat, una de les quals és el disseny d'eines de planificació estratègica basades en pràctiques de referència. Per a la consideració d'experiències o projectes es prendran en consideració una sèrie de paràmetres definits al model de ciutat orientadora: governança i coordinació, accessibilitat, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, habilitats i competències professionals, marc comú i estàndards de qualitat així com avaluació de la implementació i eficàcia.

Les experiències d'interès que s'estiguin desenvolupant a municipis de la demarcació, ens ho poden fer saber omplint, abans del 30 d'agost, el formulari de recollida

Cap a un model de ciutat orientadora, per reduir l’abandonament escolar prematur

La Diputació de Barcelona participa al projecte europeu "Guiding Cities", aprovat en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea, que té per objectiu el desenvolupament d'un model i d'unes eines que ajudin a planificar i a avaluar els serveis i els recursos d'orientació que existeixen a nivell local per lluitar contra l'abandonament escolar prematur.

Els dies 23 i 24 de març es va organitzar a Bucarest la segona trobada de socis. Mentre que la primera, celebrada a Barcelona el 15 de desembre del 2014, va servir per llançar el projecte; aquesta segona trobada, ha servit per presentar els avenços en l'apartat de balanç de l'orientació als països socis (Espanya, Grècia, Itàlia i Romania) i una proposta preliminar dels paràmetres a considerar per... veure notícia original