Gestio educativa local

Formació sobre la gestió educativa local

Avui ha començat el curs "Instruments per a la millora dels processos de gestió educativa municipals", promogut des d'Educació de la Diputació de Barcelona, i adreçat a tècnics municipals d'educació de nou municipis de la demarcació. Aquesta acció formativa ha estat una demanda explícita dels ajuntaments.  

L'objectiu d'aquest curs semipresencial, de 32 hores de durada, és disposar, des de l'àmbit tècnic d'educació, d'una mirada global sobre els procediments administratius; adquirir una mirada tècnica i alhora administrativa per contextualitzar millor el treball i cercar estratègies que facilitin el pont entre la metodologia de treball tècnic educatiu amb la metodologia de treball juridicoadministratiu.

Veure notícia original.