Gestió de les EMM

Entrevista a l'educ@diba: "Les EMM poden respondre a les necessitats i aspiracions d’educació al llarg de la vida de la ciutadania"

Educ@diba entrevista a Montse Anguera i Joan Fargas, professora i director de l'Escola municipal de música de Mataró, i docents del curs Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM...: oferta, clima del centre i organització, per reflexionar sobre el futur de les EMM davant les noves necessitats socials i davant la necessitat de respondre als reptes de formació al llarg de la vida. 

Des del vostre punt de vista, quin és el principal paper que ha de tenir una EMM en un territori?

Montse Anguera: En tant que servei públic, les escoles municipals de música han de

Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (IV). Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació

Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització. 
Francesc Conesa
, director de l'Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

D'una banda hi ha les diferents eines i recursos que ofereix el curs en matèria de comunicació i sistema relacional, que he trobat molt interessants i d'aplicació directa sobre el dia a dia, sobre la pròpia manera de treballar, de relacionar-se amb els companys, d'establir les comunicacions amb els