França

Pel dret a l’educació artística i cultural: Experiència a França i Alemanya

Obra que descriu, analitza i debat sobre la teoria i la pràctica de l’educació artística i cultural a França i a Alemanya. Descriu les estructures polítiques i administratives sobre les quals es funda la mediació artística i cultural a aquests dos països, així com els actors que hi intervenen, i se’ls sotmet a observació crítica. S'hi presenten també nombrosos... Veure l'article sencer a la CV d'Interacció 

També podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació del CERC (Pati Manning)