Formació en educació

Formació en projectes d'aprenentatge servei

Una vintena de tècnics municipals de 8 ens locals de la demarcació van comencar ahir dia 13 el curs sobre: "L'aprenentatge servei en les xarxes educatives locals i el seu impacte en el territori".

El curs està organitzat per la Gerència de Serveis d'Educació de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports 

Els objectius són:

  • Tenir coneixement dels punts claus de l'aprenentatge servei, la seva metodologia i les oportunitats que ofereix la seva aplicació.
  • Definir indicadors per identificar projectes/bones pràctiques en ApS. Analitzar la sostenibilitat i consolidació dels projectes d'aprenentatge servei i definir estratègies d'anàlisi. 
  • Valorar el paper de l'ajuntament en el desenvolupament, la sostenibilitat i la consolidació d'aquests projectes.
  • Considerar el Pla d'Impuls al Servei Comunitari del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: com ens podem posicionar els ajuntaments?