extraescolars

El STS considera no vulneració del dret a la intimitat que un col·legi aporti a Hisenda les factures pagades per un pare

La Sala del Contenciós - Administratiu del Tribunal Suprem  en sentència núm 1749/2016, de 13 julio, avala que Hisenda demani a un col·legi privat les factures emeses a un pare per la prestació als seus fills respecte dels següents serveis: