Europa 2020

L'abandonament escolar prematur (AEP) baixa per sota del 20% per primera vegada

El ministeri d'educació, cultura i esports acaba de publicar les últimes dades actualitzades d'abandonament escolar prematur (AEP) a Espanya, unes dades que confirmen la corva descendent dels darrers cursos i que se situa just per sobre del 20%, lluny encara de l'horitzó  Europa 2020 que siuta la taxa no més enllà del 10%.