Espai de Debat Educatiu

Debats per a la millora educativa als municipis

L'Espai de Debat Educatiu (EDE) és una iniciativa de la Diputació de Barcelona  que s'implementa als municipis de la demarcació que ho sol·liciten i ofereix a la comunitat educativa  -equips docents, famílies, tècnics municipals i alumnat- la possibilitat de reflexionar sobre aspectes importants de l'educació, compresa entre els 0 i els 18 anys, per consensuar criteris d'actuació i millorar la coherència en tot el procés formatiu.

Els projectes proposats per alguns del ajuntaments, que s'estan treballant per part de les comunitats educatives, giren al voltant de les temàtiques de  la convivència i el respecte, l'autonomia, el rol de l'adult, la coeducació, els dispositius tecnològics o el temps fora de l'escola.

Veure notícia priginal