Escoles bressol

57 municipis tindran plans d'autoprotecció de les seves escoles bressol

Tècnics acreditats de la Diputació de Barcelona elaboraran i signaran els plans d'autoprotecció de 57 escoles bressol municipals i els incorporaran directament al 'Registre electrònic de plans d'autoprotecció' que gestiona Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest suport, la Gerència de Serveis d'Educació de la corporació facilita que les escoles bressol municipals s'adaptin a la normativa vigent.

Veure notícia original

Quant costa una escola bressol?

La Diputació de Barcelona ofereix als tècnics municipals d'educació coneixements i habilitats en l'ús d'una aplicació informàtica que permet valorar el cost real dels serveis d'escola bressol municipal, realitzar l'estudi de costos conjunt d'aquests centres d'un municipi, fer simulacions i diferenciar el cost unitari plaça/infant/any

Notícia ampliada. 

Més informació al web d'educació

Clausura de la VII edició del Programa de Direcció d'Escoles Bressol

Ha finalitzat a Barcelona la setena edició del Programa de Direcció d'Escoles Bressol, activitat formativa que han seguit, des de finals de 2009, 172 directors i directores d'aquesta franja educativa de 72 municipis de la demarcació. Organitzat per l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, el programa respon a la demanda dels ajuntaments.

Veure notícia original