Es crea el Programa d'innovació

Es crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills”

La RESOLUCIÓ ENS/2481/2016, de 27 d'octubre, crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills”  i dóna publicitat als centres participants en l'experiència prèvia del programa durant el curs 2015-2016.  

Podeu accedir al seu contingut a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7243/1550260.pdf