Educació de persones adultes

Educació i orientació per garantir la igualtat d'oportunitats

Avui, a Sant Quirze del Vallès, la Diputació de Barcelona ha organitzat una jornada de bones pràctiques per mostrar les experiències municipals d'educació i orientació al llarg de la vida. Els serveis municipals d'educació han exposat els projectes educatius per donar noves oportunitats davant de la crisi econòmica, l'atur i la manca de qualificacions de la ciutadania. El diputat d'Educació de la Diputació, Gerard Ardanuy, ha participat en la cloenda de la Jornada.

Ardanuy ha volgut destacar l'important esforç que es fa des de les administracions locals i que ha portat la Diputació a promoure la Xarxa d'Escoles Municipals de Persones Adultes per visibilitzar la contribució dels ens locals a l'educació al llarg de la vida i la formació de les persones adultes. Amb això compartirem la definició i promoció, les estratègies, el coneixement i les experiències que es duen a terme a les escoles i serveis municipals.

Veure notícia original