documents organització gestió centres titularitat pública curs 2018-2019

S'aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019

La Resolució de 20 de juny de 2018, aprova els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019.

La trobareu en aquest enllaç:  

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_18_19.pdf .