Doctrina llei del menor

La nova "llei de menors" qüestions jurídiques

La Gerència de Serveis d'Educació,  junt a d'altres Gerències de la Diputació de Barcelona,  ha col·laborat en la realització d'una jornada organitzada per l'Àrea d'Atenció a les Persones sobre:

"El nou requisit per a l’accés i l’exercici de professions, oficis, activitats i programes de voluntariat que impliquin el contacte habitual amb menors Sessió d’actualització professional: implicacions per als ens locals de la “nova llei de menors” ".