doctrina AEPD certificat antecedents penals negatiu

Informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)sobre el certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals

L’informe 0401/2015 de l’AEPD analitza l’art.13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor que preveu l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals per a l'accés i l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, i si aquest requisit documental suposa una vulneració de la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).