doctrina AEPD

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un informe sobre el drets dels pares a accedir a les notes escolars

El dictamen de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es recull a l'Informe 0441/2015 recentment publicat a la seva web, i se centra exclusivament en l'accès a les notes dels fills majors d'edat.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades avala l’ús de videovigilància en patis i menjadors escolars

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)  ha emès un informe en el qual avala l’ús de càmeres de vídeo en zones comuns dels centres escolars, concretament en patis i menjadors, amb la finalitat de protegir l'interès superior del menor. Però, exigeix el compliment d'un sèrie de requisits. Els  més importants són els següents: