Doctrina

Nova nota explicativa de la LRSAL

Si encara teniu algun dubte sobre "l’aplicabilitat efectiva" de la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", més coneguda per "LRSAL"  podeu consultar la nova nota explicativa emesa pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas on,  a més a més de donar la seva interpretació sobre la normativa, respon a un seguit de preguntes freqüents sobre qüestions pràctiques.