Dictamen del Consell Escolar de Catalunya projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat

Publicació del dictamen del Consell Consell Escolar de Catalunya al projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El Consell Escolar de Catalunya ha fet públic el dictamen emés en data 13 de març de 2017 sobre el projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Aquest dictamen conté un seguit de: