diari de l'educació

Diari de l'educació: "L’agenda educativa local: un compromís decidit"

Els governs locals tenen capacitat per assumir responsabilitats en matèria educativa. Sostenir els centres municipals, assegurar l'èxit educatiu a través de l'acompanyament escolar i combatre l'abandonament prematur en són alguns dels reptes.

Vegeu l'article original

Jordi Plana
Gerent de serveis d'educació de la Diputació de Barcelona

Diari de l'educació: "El repte de les ciutats orientadores per combatre l’abandonament educatiu prematur"

Una ciutat orientadora, amb un govern al capdavant, concentra energies i esforços en fer possible un accés universal al coneixement i que situa la persona al centre del procés educatiu i orientador. Es tracta d’una ciutat que afavoreix la creació d’itineraris personals

Vegeu l'article original

Jordi Plana
Gerent de serveis d'educació de la Diputació de Barcelona