Diari Ara

Diari Ara: "L’orientació, clau a l’hora de triar un itinerari educatiu"

El diari Ara, ha publicat aquest diumenge dia 5 de març, un article sobre el suport que ofereix la Diputació de Barcelona a les fires i jornades que s’organitzen a la demarcació de Barcelona amb l’objectiu d’orientar els joves i les seves famílies en el procés de transició cap a l’educació postobligatòria.

Es tracta d’una orientació que té en compte personalitat, habilitats, preferències i valors de cada estudiant segons Rafael Homet, diputat delegat d’Educació

L'article comença destacant que:

La tria d’opció i d’itinerari educatiu en la transició de l’educació obligatòria a la postobligatòria és un moment ple de

Article de l'Ara: La Diputació dóna ple suport a les fires i jornades d'orientació

Amb motiu de la celebració del Saló de l'Ensenyament de Barcelona 2015, el diari Ara ha pulicat un article sobre el suport de la Diputació de Barcelona a les fires i jornades d'orientació. 

S'explica que aquest suport s'emmarca en el pla pilot d'orientació 2014-2016 de suport a les transicions educatives i que té com a objectiu completar les accions d’assessorament que els ens locals ofereixen a joves, famílies i persones adultes.

S'en fa ressò de que l'any passat es va donar suport a vuit fires i es va arribar a més de 700 usuaris i que